Pondelok - Piatok - 7:00 - 15:00, Obedná prestávka - 11:30 - 12:00

Kolektív ambulancie

Náš personál pravidelne navštevuje stomatologické podujatia na Slovensku a v zahraničí, sústavne sa vzdeláva aby poskytol svojim pacientom čo najkvalitnejšie stomatologické ošetrenie.