Pondelok - Piatok - 7:00 - 15:00, Obedná prestávka - 11:30 - 12:00

Súkromná stomatologická ambulancia

MUDr. Ivan Hajaš, s.r.o.

Ak pacient dostane termín na plánované ošetrenie , tento termín je možné 1x bezplatne presunúť. Druhé a každé ďalšie presunutie termínu je spoplatnené sumou 5 eur za každé presunutie. Stanovený termín ošetrenia nám pacient potvrdzuje deň vopred, a to buď telefonickým odsúhlasením, sms správou alebo e-mailom. Ak sa pacient nedostaví na dohodnutý termín, hoci ho deň predtým potvrdil, platí pokutu vo výške 15,-e euro za každých 30 minút plánovaného času ošetrenia. Výška celkovej pokuty závisí od dĺžky neabsolvovaného ošetrenia. K tomuto kroku sme pristúpili nakoľko je náročné zrušený termín obsadiť novým pacientom.