Pondelok - Piatok - 7:00 - 15:00, Obedná prestávka - 11:30 - 12:00

Stomatologický zákrok bez stresu

Máte strach zo zubára? Bojíte za zákroku? Inhalačná sedácia v bdelom stave umožňuje pacientom podstúpiť stomatologický zákrok obmedzením strachu a úzkosti, ktorý pociťujú pacienti, keď vstúpia do stomatologickej ambulancie.

Stomatologický zákrok bez stresu

Máte strach zo zubára? Inhalačná sedácia v bdelom stave umožňuje pacientom podstúpiť stomatologický zákrok obmedzením strachu a úzkosti, ktorý pociťujú pacienti, keď vstúpia do stomatologickej ambulancie.

STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK BEZ STRESU - rajský plyn

V našej ambulancii ponúkame ošetrenie pomocou prístroja Master Flux (rajský plyn). Je to zariadenie určené pre inhalačnú sedáciu pri vedomí alebo sedatívnu analgéziu. Inhalačná sedácia pri vedomí spočíva v podávaní zmesi oxidu dusného (N2O) a kyslíka (O2) pacientovi. Podávanie sa uskutočňuje nosovou (tvárovou) maskou. Pre inhaláciu zmesi, musí pacient aktívne dýchať nosom. Inhalačná sedácia v bdelom stave je indikovaná pre všetkých pacientov stomatologickej praxe, dospelých i deti. Inhalačná sedácia v bdelom stave umožňuje pacientom podstúpiť stomatologický zákrok obmedzením strachu a úzkosti, ktorý pociťujú pacienti, keď vstúpia do stomatologickej ambulancie.