Pondelok - Piatok - 7:00 - 15:00, Obedná prestávka - 11:30 - 12:00

Technológie

Naša ambulancia disponuje špičkovými prístrojmi ktoré nám umožňujú poskytovať služby na najvyššej úrovni.
MASTER FLUX PLUS

Master Flux je zariadenie určené pre inhalačnú sedáciu pri vedomí alebo sedatívnu analgéziu. Inhalačná sedácia pri vedomí spočíva v podávaní zmesi oxidu dusného (N2O) a kyslíka (O2) pacientovi. Podávanie sa uskutočňuje nosovou (tvárovou) maskou. Pre inhaláciu zmesi, musí pacient aktívne dýchať nosom. Inhalačná sedácia v bdelom stave je indikovaná pre všetkých pacientov stomatologickej praxe, dospelých i deti. Inhalačná sedácia v bdelom stave umožňuje pacientom podstúpiť stomatologický zákrok obmedzením strachu a úzkosti, ktorý pociťujú pacienti, keď vstúpia do stomatologickej ambulancie.

 

 

Dentálny mikroskop Zumax OMS 2350

 

Širokouhlé okuláre nainštalované na tubus s možnosťou bezkrokového kontinuálneho nastavenia. Jemné zaostrovanie podľa potrieb bez potreby hýbať s mikroskopom. Funkcia kyvadla - umožňuje ostať v zpriamenej polohe, možnosť zmeniť len smer optickej časti bez zmeny smeru hlavy binokulárneho tubusu.

 

RTG Planmeca ProSenzor HD

Senzor je dostupný v troch veľkostiach, aby pokryl všetky potreby stomatológov v oblasti intraorálneho snímkovania. Jeho zaoblené hrany spríjemňujú pacientom snímkovanie, vytvorenie špičkového snímku navyše trvá iba niekoľko sekúnd.

 

Planmeca - ProMax Classic

pokrýva celú oblasť chrupu a vytvára tak čisté snímky hornej aj dolnej čeľuste. Je to prístroj poskytující digitálne panoramatické, cefalometrické a 3D snímkovanie a taktiež dokonalé nástroje zobrazovacieho software. Planmeca ProMax 3D Classic je CBVT (Cone Beam Volume Tomography) prístroj produkujúci čisté snímky so zníženou dávkou žiarenia. Behom snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, oproti kontinuálnemu žiareniu pri CT.