Pondelok - Piatok - 7:00 - 15:00, Obedná prestávka - 11:30 - 12:00

RTG

V našej ambulancii používame špičkové digitálne röntgenové prístroje, ktoré sú v dnešnej dobe modernou a bezpečnejšou formou na zhotovenie RTG snímkov

Majú niekoľkokrát zníženú dávku ionizujúceho žiarenia na organizmus a podstatne lepšiu rozlišovaciu schopnosť. Tým umožňujú podstatne lepšiu diagnostiku a v neposlednom rade aj lepšiu a bezpečnejšiu dlhodobú archiváciu snímkov.

RTG Planmeca ProSenzor HD

Senzor je dostupný v troch veľkostiach, aby pokryl všetky potreby stomatológov v oblasti intraorálneho snímkovania. Jeho zaoblené hrany spríjemňujú pacientom snímkovanie, vytvorenie špičkového snímku navyše trvá iba niekoľko sekúnd.

 

 

Planmeca - ProMax Classic

pokrýva celú oblasť chrupu a vytvára tak čisté snímky hornej aj dolnej čeľuste. Je to prístroj poskytující digitálne panoramatické, cefalometrické a 3D snímkovanie a taktiež dokonalé nástroje zobrazovacieho software. Planmeca ProMax 3D Classic je CBVT (Cone Beam Volume Tomography) prístroj produkujúci čisté snímky so zníženou dávkou žiarenia. Behom snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, oproti kontinuálnemu žiareniu pri CT.